Субота, 13.04.2024, 22:17
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2021 » Грудень » 6 » ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА кандидата на посаду директора ВДСГДС ІК НААН САВЧУКА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА
16:07
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА кандидата на посаду директора ВДСГДС ІК НААН САВЧУКА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

КОНКУРЕНТНИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора ВДСГДС ІК НААН,

Заслуженого працівника освіти України,

доктора технічних наук, професора

САВЧУКА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

 

Шановні колеги!

Глибоко усвідомлюючи власну відповідальність, сучасні виклики в науці (недостатнє фінансове забезпечення державою базових потреб наукових установ; практично зведене до мінімуму фінансування наукових досліджень, повна відсутність державних ресурсів на впровадження інноваційних розробок та проектів; застаріла матеріально-технічна база для забезпечення якісного науково-інноваційного процесу; необхідність інтеграції в світовий науковий простір), я балотуюся на посаду директора нашої наукової установи!

 

МОЇ КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ

 • Забезпечення умов для розвитку науки та отримання конкурентних результатів
 • Всебічна підтримка ініціатив працівників та сприяння їх реалізації
 • Формування культури доброчесності в науковому середовищі
 • Максимально комфортні та безпечні умови праці, з врахуванням глобальних викликів (COVID-19 тощо)
 • Якісний та конкурентоспроможний персонал
 • Колегіальне прийняття стратегічних рішень для розвитку наукової установи
 • Створення максимально ефективної та комфортної системи оперативного управління
 • Якісна комунікація та забезпечення зворотного зв’язку між усіма ланками та працівниками з оптимальним використанням цифрових технологій
 • Максимальна академічна свобода для науковців

 

 

 

Мої базові принципи:

 • доброчесність;
 • мотивація;
 • комфорт;
 • якість.

 

Стратегічна мета: Розвиток потенціалу й створення умов для виробництва конкурентоспроможної наукової продукції та для наукового забезпечення розвитку аграрного сектору в зоні діяльності Західного міжрегіонального наукового центру НААН.

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ:

 

 1. Управління та адміністрування
 • основна місія директора – розподіл та контроль за виконанням функціональних обов’язків підлеглих, здійснення представницьких функцій та зовнішня діяльність;
 • професійність – основна умова у призначенні працівників на посади;
 • прозорість, громадські обговорення та колегіальність у прийнятті значимих для наукової установи рішень;
 • доброчесність у всіх питаннях життєдіяльності та висока корпоративна культура в колективі.

 

 1. Кадрова політика
 • збереження та розширення кадрового потенціалу Волинської ДСГДС ІК НААН, її традицій, розвиток і вдосконалення напрацювань, що сформувалися за попередній період її функціонування;
 • подальша демократизація конкурсних кадрових процедур;
 • сприяння професійному зростанню науковців та працівників;
 • дотримання принципів та виховання культури гендерної рівності та соціальної терпимості при формуванні колективу наукової установи;
 • забезпечення належних, безпечних та комфортних умов праці для всіх працівників, зокрема, в умовах пандемії Covid-19;
 • застосування системи заохочень працівників за високі результати роботи;
 • забезпечення належним соціальним захистом усіх працівників
  (налагодження роботи медичного пункту, робота первинної профспілкової організації працівників, забезпечення доступним відпочинком та оздоровленням, надання комфортного службового житла).

 

 1. Наукова, освітня та інноваційна діяльність
 • подальший розвиток науково-дослідної інфраструктури за рахунок власних ресурсів установи спрямованих на підтримку фундаментальних та прикладних розробок, грантової діяльності, спонсорської допомоги, коштів, виділених з Державного і місцевого бюджету (кошти ДФРР, секторальна підтримка тощо). Налагодження партнерської діяльності та співпраці з провідними агроформуваннями, фермерськими товариствами, власниками ОСГ та територіальними громадами регіону та країни, Інститутами НААН України та інших академій для потреб наукової та навчально-наукової діяльності установи;
 • стимулювання проведення фундаментальних і прикладних досліджень та розробок шляхом створення нових потужних спеціалізованих науково-дослідних лабораторій аналітичних досліджень та діагностики;
 • поглиблення досліджень у межах ПНД, ініціювати розроблення програми «Органічне землеробство Волині»;
 • забезпечення якісного функціонування унікальних наукових об’єктів установи – п’яти  стаціонарних довготривалих польових дослідів;
 • активізація селекційної роботи;
 •  забезпечення кадрами вищої кваліфікації відповідно до потреб та пріоритетних напрямів наукових досліджень установи;
 •  створення підгрунтя для функціонування спеціалізованих вчених рад для захистів доктора філософії та доктора наук;
 • відкриття нових наукових журналів і збірників, відповідно до потреб наукової установи, та набуття ними фаховості;
 • інтеграція наукових досліджень установи у світовий дослідницький простір та суттєве збільшення публікаційної активності в наукометричних базах даних Scopus та Web of Scienсе за рахунок адекватної системи мотивації і преміювання наукової діяльності;
 • подальший розвиток майданчиків для створення наукової продукції та технологій, широке сприяння трансферу технологій, патентному і юридичному супроводу захисту прав інтелектуальної власності та комерціалізації наукових продуктів наукової установи;
 • доступний та потужний WI-FI, конференц-зв’язок;
 • використання ліцензійного програмного забезпечення;
 • забезпечення супроводу та консалтингу в онлайн навчанні;
 • постійне оновлення бібліотечного фонду, подальше формування сучасного навчального простору та коворкінг-центру на базі бібліотеки;
 • створення бізнес-інноваційного аграрного центру як інноваційного середовища для Волині, що дозволяє набути бізнес-компетентностей, розробляти та інтегрувати у виробництво інноваційні проекти в аграрному секторі економіки України;
 • постійна мотивація науковців та працівників до наукової діяльності шляхом запровадження відзнак та премій.

 

 1. Міжнародна діяльність
 • розвиток потужної міжнародної співпраці з іноземними науковими закладами, партнерськими організаціями та стейкхолдерами;
 • розвиток міжнародної кредитної мобільності  науковців;
 • посилення наукової грантової діяльності;
 • постійне підвищення рейтингу наукової установи на міжнародній арені.

 

 1. Інформаційна та іміджева політика
 • відкритість та прозорість усіх сфер життєдіяльності наукової установи;
 • подальше зміцнення позитивного іміджу та авторитету наукової установи;
 • створення нового сучасного сайту як потужного інформаційного середовища;
 • участь в міжнародних асоціаціях, товариствах, консорціумах, виставках, форумах на високому презентаційному рівні;
 • високоякісна реклама продукції та послуг установи з єдиною корпоративною концепцією;
 • діджиталізація усіх сфер діяльності (інтеграція з платформою ДІЯ, наукова установа в смартфоні, електронний документообіг, впровадження програмного комплексу бухгалтерського обліку тощо);
 • інформаційний супровід наукової установи в соціальних мережах;
 • створення інтернет-крамнички власної продукції.

 

 1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення.

Соціально-економічний  та інфраструктурний розвиток

 • забезпечення стабільного фінансово-економічного стану наукової установи (за рахунок запровадження системи багатовекторного фінансування, а саме: реалізація наукових тем та проектів, залучення позабюджетних коштів, підготовка  та реалізація міжнародних грантів та проектів, розширення переліку платних послуг). Проведення системного аналізу джерел та перспектив отримання надходжень до бюджету установи, враховуючи її можливості і переваги на ринку послуг;
 • впровадження стратегії енергоефективності та енергоменеджменту;
 • продовження системного фінансування поточних та, при можливості, капітальних ремонтів будівель установи для покращення умов праці (проведення поточних ремонтів приміщень, санітарних кімнат та реалізація проекту термомодернізації адміністративно-лабораторного корпусу установи), розбудова локацій для відпочинку та оздоровлення, а також супутньої інфраструктури;
 • розвиток власного виробництва насінницької продукції;
 • створення сучасного машинно-тракторного парку ВДСГДС ІК НААН та забезпечення ефективного функціонування науково – інноваційних полігонів;
 • запровадження справедливої системи морального і матеріального стимулювання науковців та співробітників наукової установи за успішну роботу, здобутки в науковій діяльності та інших сферах.

 

 1. Співпраця із структурними підрозділами – дослідними господарствами
 • збалансована фінансова, адміністративна та кадрова взаємодія. Наукова установа реалізує переважно наглядову функцію. 
 • збільшення підтримки дослідними господарствами щодо програм наукового супроводу та програм впровадження результатів наукових досліджень установи;
 • спільне використання для досліджень наукових лабораторій, наукового обладнання та ресурсів;
 • безкоштовна консультативно-експертна допомога господарствам у виготовленні робочої проектно-кошторисної документації, написанні та супроводі в реалізації проектів;
 • створення необхідних умов та курсів підвищення кваліфікації та стажування працівників господарств на базі наукової установи.

 

Шановні колеги!

Це спільна програма розвитку!

Тільки спільними зусиллями ми зможемо зберегти й відродити кращі наукові традиції та зробити нашу наукову установу провідною в регіоні та Україні!

 

З повагою

Ваш Петро Савчук

Переглядів: 316 | Додав: Kasiopei | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites