Субота, 13.04.2024, 22:25
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Структура установи

Наукові та інші підрозділи:

 - апарат управління;

       - відділ землеробства та агрохімії,

       - відділ рослинництва та селекції,

       - відділ технічних культур та картоплі;

        - науково-технологічний відділ економічного аналізу, науково-консультативного та інформаційного забезпечення трансферу інновацій

Дослідні господарства:

 - Державне підприємство «Дослідне господарство «Перше травня» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН

 - Державне підприємство «Дослідне господарство «Перемога» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН

- Державне підприємство «Експериментально дослідне господарство «Еліта»  Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН

 

 Основні напрями роботи

Напрями фундаментальних досліджень:

 • розробка ресурсоощадної системи новітніх засобів і способів направленого регулювання живленням цукрових буряків;
 • селекція озимого жита;

Напрями прикладних досліджень:

 • розробка нормативів вмісту мікроелементів у ґрунтах з урахуванням вимог основних сільськогосподарських культур;
 • розробка ґрунтозахисної системи обробітку ґрунту;
 • розробка ефективної системи контролю шкодочинності бур’янів;
 • удосконалення систем землеробства для осушуваних земель;
 • розробка елементів органічного та альтернативного землеробства на осушуваних землях;
 • технології органічного виробництва рослинницької продукції в зоні надмірного зволоження;
 • технології вирощування травосумішок на осушуваних землях;
 • розробка комплексу елементів технологій вирощування озимих і ярих зернових;
 • технологія вирощування жовтого кормового люпину;
 • селекція жовтого кормового люпину;
 • ресурсоощадна технологія вирощування сумішок однорічних культур для заготівлі різних видів кормів;
 • технологічні процеси вирощування картоплі на основі органічного землеробства;
 • екологічно безпечна технологія вирощування льону олійного;
 • технології вирощування цукрових буряків та цукрового сорго для виробництва біопалива;
 • система енергоощадних тенологічних рішень утримання м’ясної худоби;
 • розробка системи ґрунтообробних машин для суміщення технологічних операцій обробітку ґрунту;
 • розробка теоретико-методологічних засад сталого соціально-економічного розвитку сільських територій;
 • доведення закінчених наукових розробок до інновацій;
 • маркетинг та трансфер інновацій;
 • науково-консультаційне супроводження трансферу інновацій.

Коротка історія установи

Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію засновано наказом обласного управління сільського господарства Волинської області      № 197 від 12 червня 1956 року на базі радгоспу „Комуніст” Луцького району. Центральна садиба знаходилася в с. Гнідава, за 5 км від м. Луцька. 

Комплектування науково-технічним персоналом розпочалося з серпня 1956 року, що дало змогу одразу приступити до закладання дослідів з озимими культурами і підготувати агротехнічні фони для весняних дослідів. Було створено 10 структурних підрозділів, покликаних працювати над науковими розробками.

В 1974 р. розпочалося будівництво в с. Рокині науково-виробничого комплексу з обладнаними лабораторіями, селекційними приміщеннями, елівером, теплицями, що відповідали останнім вимогам с.-г. науки. А уже в 1979 р. було відкрито нові корпуси.

З 1986 по 2003 рр. наукова установа входила в склад науково-виробничого об’єднання „Еліта”.

В 2000 р. рішенням Президії УААН № 115 від 28 грудня Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція отримала статус Волинський інститут агропромислового виробництва.

Наказом Національної академії аграрних наук №316 від 24 листопада 2011 р. інститут реорганізовано у Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН.

Директори наукової установи – висококваліфіковані фахівці, проявили в свій час неабиякі організаторські і господарські здібності, всебічно сприяли становленню аграрної науки на Волині і внесли значний вклад в її розвиток та підйом сільськогосподарського виробництва.

Першим директором дослідної станції було призначено І.А. Власюка (1956-1961 рр.), кандидата с.-г наук, фронтовика, досвідченого керівника і науковця. Колектив, очолюваний Власюком І.А., започатковує основні напрямки науково-дослідних робіт на майбутні роки, розробляє агротехнічні заходи підвищення урожайності с.-г культур, закладає фундамент майбутніх досліджень. Директорами установи були також М.О. Кругляк (1961-1964 рр.), Г.А. Шевченко (1964-1974 рр.), П.С. Теслюк (1974-1981 рр.), І.В. Дудченко (1981-1987 рр.), З.С. Ковальчук (1987-1994 рр.), В.П. Битов (1994-2000 рр.), В.М. Склянчук (2000-2006 рр.), В.Д. Пахольчук (2006 – 2012 р.), О.В. Голій (2012 - квітень 2015рр.), О.Ю. Карпінський (травень 2015 – нинішній час).

Зі створенням дослідної станції і розвитком сільськогосподарської науки на Волині тісно пов’язані імена наукових співробітників: П.П. Граковського, Л.В. Броннікової, Л.І. Бобкової, М.Й. Сидун, Л.Д. Фоменка, З.С. Барнаш,    М.М. Хелемендика, Н.П.Глуховської, Г.М.Золотухіної, Л.С.Василюк, А.М.Майстер, М.М.Карп’яка, М.Є.Бодуна, М.Ф.Завадського, В.І.Галочки, Є.В.Рощини, А.П.Білітюка, Б.Б. Котвицького, В,Й. Попка, М.Д.Науменка та інших.

Серед фундаментальних досліджень, проведених у Волинській державній сільськогосподарській дослідній станції, найбільшого успіху досягнуто в селекції тварин: виведено нову породу великої рогатої худоби волинську м’ясну, яка офіційно визнана новим селекційним досягненням і захищена 30-ма авторськими свідоцтвами та наказом  Мінсільгосппроду України № 335 від 30 грудня 1994 р., а дослідна станція – як установа-оригінатор нової породи. Пристосована до умов Полісся та Прикарпаття, порода характеризується високим генетичним потенціалом. Знаходиться на рівні кращих зарубіжних аналогів. Спільно з іншими вченими автори породи – Янко Т.С., Тулайдан С.В., Шевчук Л.М., Крочук В.А., Долока С.М. та ін.

Важливими науковими досягненнями вважається виведення нових сортів сільськогосподарських культур. Сорти озимого жита для зони Полісся: Волинське білозерне, Лучанка, Добриня. Сучасні сорти озимого жита Паллада та Ірина характеризуються високою морозо- і зимостійкістю, толерантністю до ураження хворобами, екологічною пластичністю і впроваджуються в багатьох областях України.

Із застосуванням нових досягнень селекції в інституті виведено 9 сортів ярого ячменю з високою врожайністю та відмінними пивоварними якостями.  Це зокрема, Вегетативний 3, Волинський пивоварний, Боратинський, Зеніт, Стирський, Світязь, Карат, які знайшли своє застосування на полях Західного регіону.

Загальне визнання серед виробничників отримали високоврожайні сорти жовтого кормового люпину Рокинський 58, Волинський 1, Волинський 82, Надійний, Прип’ятський, Гетьман, Світязь. Сорт Прип’ятський зайняв перше місце в Державному сортовипробуванні по стійкості на фузаріозному фоні. Сорт Світязь визнаний Національним стандартом України.

Волинська ДСГДС є ініціатором широкого впровадження на Поліссі перспективної культури – озимого тритикале. В результаті плідної співпраці по вивченню нових селекційних сортозразків та ліній озимого тритикале відділом рослинництва спільно з Інститутом землеробства та Миронівським інститутом пшениць ім. В.М.Ремесла виведено і районовано нові високоврожайні сорти тритикале Тандем, Поліський 7, Поліський кормовий, Ратне, АДМ-9, Шаланда.

Лабораторією землеробства розроблено раціональні системи обробітку ґрунтів під основні с.-г. культури, закладено основи побудови сівозмін для Західного Полісся і Лісостепу, доведено ефективність використання сидератів, встановлено переваги двофазного обробітку ґрунту, відпрацьовано агротехнічні прийоми підвищення родючості ґрунтів, удосконалено ґрунтозахисну систему землеробства з контурно-меліоративною організацією території, яка забезпечує захист ґрунту від ерозійних процесів та ріст урожайності с.-г. культур.

Науковцями лабораторії агрохімії проведено значні дослідження з обстеження ґрунтів, визначення їх родючості і рівня кислотності, розроблено і впроваджено системи удобрення основних с.-г. культур в сівозмінах Полісся та Західного Лісостепу, встановлена ефективність різних видів добрив. Довготривалий стаціонарний дослід (з 1966р.) з питань вивчення систем удобрення на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах Західного Полісся сертифіковано Англією і включено в сітку стаціонарних дослідів Європи із занесенням в Єврокаталог.

Розроблено систему експлуатації осушуваних торфових ґрунтів, що дозволяє не тільки підвищити урожайність культур але й зберегти та відтворити родючість органогенних ґрунтів, стабілізувати екологічну ситуацію агроландшафтів Полісся.

Розроблені і впроваджуються у виробництво новітні ресурсозберігаючі технології основних с.-г. культур Західного Полісся та Лісостепу України. Волинська аграрна наука плідно працює над розв’язанням проблем льоносіяння.

В галузі картоплярства зусилля вчених спрямовані на розробку та впровадження основних агротехнічних прийомів вирощування високих і стійких урожаїв картоплі.

У галузі механізації розроблено перспективну машинну технологію виробництва цукрових буряків. Теоретичні розробки втілені у виробництво у вигляді пружинних борін та ґрунтообробних агрегатів, які випускають заводи. Розроблено багатомодульні машинні агрегати.

Мережа дослідної станції забезпечує господарства області високоякісним елітним насінням і садивним матеріалом нових високопродуктивних, стійких проти шкідників та хвороб, екологічно пластичних сортів і гібридів різних культур.

Волинська ДСГДС здійснює також координаційно-методичну діяльність як Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва області, розробляє спільно з Головним управлінням агропромислового розвитку області програми розвитку, бере участь у розв’язанні соціальних проблем села.

Крім того, дослідна станція здійснює науково-інформаційну діяльність у вигляді сільськогосподарського дорадництва, проводить конференції, семінари, наради, дні поля, здійснює навчання сільськогосподарських кадрів, а також активно пропагує і впроваджує досягнення науки і передового досвіду у виробництво, надає консультації з різних питань ведення аграрного виробництва.

Волинська ДСГДС видає обласну газету «Аграрна наука Волині», науково-методичні рекомендації з багатьох напрямів аграрного виробництва.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites